Welcome

Welcome to the St Davids Diocese
World Mission Blog

Chairperson - Canon Dewi Roberts
dewi44@gmail.com

Jumble Sale for Bukavu

Our jumble sale to raise funds for shipping the Bukavu container will be on :

Saturday 9th February at 10.30am

    @ Dafen Church Hall
         Bryngwyn Road
         LLanelli
         SA14 8LW

We  hope and pray that we will receive enough donations of stuff
to sell!

And please pray for people to come and buy and so support the 'Bukavu Project'. 

If anyone wishes to donate items then please get in touch

                                Revd. Sulin Milne
                                 sulinmilne@yahoo.co.uk

USPG


Please have a look at the USPG web site :

http://www.uspg.org.uk/



Mae USPG yn cynorthwyo cenhadaeth eglwysi Anglicanaidd ledled y byd i ddod â chyflawnder yr Efengyl i’r cymdeithasau a wasanaethasant. Dyma adroddiad Dewi Roberts o gynhadledd Ranbarthol a gynhaliwyd yn Abergwili ar Hydref 4ydd.



Arweinwyd y gynhadledd gan Rebecca Woollgar, Rheolwr Gwirfoddoli a Stiwardiaeth USPG.

Ar ddechrau’r gynhadledd derbyniodd pawb becynnau adnoddau cynhwysfawr yn nodi prosiectau USPG a’r modd y gall gwirfoddolwyr gynhorthwyo yn ymarferol i hybu egwyddorion a gwaith y Gymdeithas mewn partneriaeth ag eglwysi a chymdeithasau eraill.

Rhoddodd Rebecca gyflwyniad pwerus yn dangos ing a phoen cymuned frodorol y Lumadiaid yn y Philipinas, gan gynnwys fideo a adawodd argraff ddofn arnaf fi.

Mae’n amlwg bod pwerau milwraidd y wlad yn damsang yn ddidrugaredd ar boblogaeth frodorol y Lumadiaid gan ddinistrio ei bywoliaeth; gan ddinistrio ysgolion, clinigau iechyd, a ffermydd, a thargedu a threisio gwragedd a merched.

Mae USPG yn gweithio yn agos gyda’r eglwysi Anglicanaidd yng nghymuned y Lumadiaid i adfer er mwyn cyfiawnder yr hyn sy’n eiddo iddynt.

Gwelsom hefyd fideo myfyriol ei naws yn canolbwyntio argyfwng y Lumadiaid parthed cloddio dinistriol ac yn cynnwys penawdau trawiadol yn Gymraeg a Saesneg ar waelod pob cyflun.

Ar ôl seibiant am ginio cawsom gyflwyniad addysgiadol gan Jane Watkeys a oedd tan yn ddiweddar yn ymddiriedolwr USPG. Siaradodd am ei ymweliad â Burma/Myanmar gan roi cipolwg i ni o’r sefyllfa bryderus yn y wlad. Heb os nac oni bai y fyddin sy’n rheoli popeth yno. Ond er hyn, derbyniodd Jane groeso cynnes gan ffyddloniaid yr eglwys Anglicanaidd yn Yangon a’r pentrefi cyfagos. Yr oedd y bobl er yn dlawd yn westeiwyr hael, yn barod i rannu yr ychydig oedd ganddynt. Wrth gyfathrebu ag Archesgob Myanmar darganfu’r gwirionedd parthed rhyddid crefyddol. Ar y wyneb yr oedd rhyddid addoliad, ond yr oedd y llywodraeth milwrol yn gwahardd ysgolion Cristnogol ac yr oedd hefyd rhwystrau teithio amlwg. Y nifer o Anglicaniaid dros y wlad i gyd yw tua 80 mil. Ond roeddent yn ffyddiog y byddent fel eglwysi anglicanaidd yn medru trwy ras Duw gynyddu niferoedd y ffyddloniaid i tua 100 mil erbyn y flwyddyn 2020.

Eglurodd Jane, wrth deithio y tu allan i gyrion Yangon ac i ganol cefn gwlad bod tlodi y bobl yn fawr a gydag afiechydon megis ‘encephalitis’, ‘malaria’ , a ‘dengue’ yn gyffredin. Dyma pam bod y rhaglen iechyd a ddarperir gan yr eglwysi drwy gymorth USPG mor hanfodol.

Yn olaf, hoffwn nodi bod gan USPG Gwrs Garawys arbennig ar gyfer 2019 : ‘Llais Proffwydol yr Eglwys’.

Bukavu Book Bonanza

A humbling experience

DAVID Annis opened the event with a talk about life in Bukavu, in the Democratic Republic of Congo. He gave a slide presentation, which showed the work that he and his wife, Revd Dr Jenny Annis, have been doing over several years. Nicholas Griffin was also on hand to answer any questions about the Congo Project in Bukavu Diocese, and the building of the cathedral library there. Bukavu is an extremely poor area and has suffered due to persistent conflicts and the sheer disregard of human dignity, especially towards women, with rape being used as a weapon of war. The rape victims can earn a living by sewing colourful shirts and dresses on old manual sewing machines, which have been donated by St Davids Diocese. By selling their merchandise, the women can raise money to support themselves and their families. The Congolese women also use recycled plastic packaging binding to make beautiful shopping baskets, which are then soldat market. We also heard about the challenges faced by children having to walk for miles to go to school and having to pay for education. The young men or ‘boy soldiers’ are taught woodworking skills by David in his workshop. Jenny works with the rape victims. There was an exhibition, and sale, of ethnically crafted African dolls and animals, which proved immensely popular. David displayed colourful shirts which he had been given to wear when leading services in Bukavu, where people are joyful, love worshipping and always thankful for all their blessings. After the presentation we felt discomfited that, in our country, we have so much, and we are still not content, whereas the people of Bukavu are grateful for everything that they receive. It is humbling that all the equipment and items which have been donated, second-hand, are being put to such effective use. When sufficient funds have been raised, a container, of books and other items, will be sent on its long journey to Bukavu. A big thank you to everyone who supported the Book Bonanza to raise funds for the Congo Project and who gave so generously of their time. All donations have been gratefully received.